NORMES

Normes de participació

  1. La classe deurà complimentar el desafiament plantejant en cada una de les cinc árees temátiques. Al finalitzar el día s'entregaràn els 5 follets, degudament complimentat.
  2. Els premis s'entregaràn a les classes amb majors puntuacions en cada nivell.
  3. En cas d'empat, es sortejaràn els premis entre les puntuacions máximes, adjudicant els premis existents.

Consells

  1. No es consegueix superar el desafíament si en cada classe no s'organitza el traball per grups.
  2. L'éxit serà major si al final hi ha una posta en comú per a resoldre els desafiaments pendients entre tots els grups.