GUANYADORS TECNOLOGÍA 2007

Nivell Bàsic

PremiProyecte I.E.S.
PrimerBásculaIES Victoria Kent (Elche))
SegonXilófonoIES Jorge Juan (Alicante)
TercerParque de atraccionesIES Joseph de Ribera (Xátiva)

Nivell Mitgà

PremiProyecte I.E.S.
PrimerLa BoleraIES Vinalopó
SegonTio-VivoIES Enric Valor (Pego)
TercerEntalladora de llimesIES Monserrat Roig (Elche)


PREMIS 2007
Primer premi Taló de 600€ per a material de Fischertechnik
Segon premi Taló de 400€ per a Controladora mes Software
Tercer premi Impressora / Escáner